Ngân hàng Techcombank Thành Phố Bắc Giang Bắc Giang

Ngân hàng Techcombank Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Giang.