Ngân hàng Techcombank Thị Xã Từ Sơn Bắc Ninh

Ngân hàng Techcombank Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Từ Sơn.

  • Chi nhánh Tiên Sơn

    Siêu thị Từ Sơn, Số 105 Phố Mới, xã Đồng Nguyên, Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

  • Chi nhánh Đình Bảng

    Ki ốt 1,2 Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh