Ngân hàng Techcombank Quận Ba Đình Hà Nội

Ngân hàng Techcombank Việt Nam có tổng cộng 12 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ba Đình.