Ngân hàng Techcombank Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Ngân hàng Techcombank Việt Nam có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hoàn Kiếm.