Ngân hàng Techcombank Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Ngân hàng Techcombank Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hồng Bàng.