Ngân hàng Techcombank Quận Lê Chân Hải Phòng

Ngân hàng Techcombank Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Lê Chân.