Ngân hàng Techcombank Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Ngân hàng Techcombank Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ngô Quyền.