Ngân hàng Techcombank Huyện Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Ngân hàng Techcombank Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thuỷ Nguyên.