Ngân hàng Techcombank Quận Bình Tân Hồ Chí Minh

Ngân hàng Techcombank Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Tân.