Ngân hàng Techcombank Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Ngân hàng Techcombank Việt Nam có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Thạnh.