Ngân hàng Techcombank Quận 12 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Techcombank Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 12.

  • Chi nhánh Tô Ký

    A52-A53 Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Chi nhánh Tân Hưng Thuận

    492 đường Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh