Ngân hàng Techcombank Quận 2 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Techcombank Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 2.

  • Chi nhánh Cát Lái

    329 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Chi nhánh Trần Não

    Số 166, Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Chi nhánh Thảo Điền

    214 Nguyễn Văn Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh