Ngân hàng Techcombank Thành Phố Vinh Nghệ An

Ngân hàng Techcombank Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vinh.