Ngân hàng Techcombank Thành Phố Việt Trì Phú Thọ

Ngân hàng Techcombank Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Việt Trì.