Ngân hàng Techcombank Huyện Đại Từ Thái Nguyên

Ngân hàng Techcombank Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đại Từ.