Ngân hàng Techcombank Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên

Ngân hàng Techcombank Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thái Nguyên.

  • Chi nhánh Mỏ Bạch

    128 Dương Tự Minh, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

  • Chi nhánh Gang Thép

    Số 1 Đường CM T8, Phường Gang Thép, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên