Ngân hàng Techcombank Thị Xã Phúc Yên Vĩnh Phúc

Ngân hàng Techcombank Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Phúc Yên.